Dust extractors
3 product
Mobile dust extractor with steel impeller AF 14
  • Max. air flow rate: 2350 m³/h
  • Vacuum: 2140 Pa
  • Chip bag with quick clamping system
  • Extraction port diameter: 140 mm
  • Chip bag capacity: 200 litres
Detail Get free quote
Máy hút bụi RL 160

- Di dộng và tiêt kiệm không gian

- Mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cao nhất trong không gian nhỏ nhất

- Lưu lượng hút tối đa: 3200 m3/h

- Áp suất tiếng ồn: 70 db

- Trọng lượng: 370 kg

Detail Get free quote
Máy hút bụi RL 125

- Di dộng và tiết kiệm không gian

- Mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cao nhất trong không gian nhỏ nhất

- Lưu lượng hút tối đa: 1900 m3/h

- Áp suất tiếng ồn: 74 db

- Trọng lượng: 190 kg

Detail Get free quote

Partner

An Cường Wood-Working Materials
blum
Hafele
HAWA
VietFores
Bifa Binh Duong
Jowat
Henkel