EdgeBander
11 product

G 330 - Edgebander

Model: G 330

G 330 - Edgebander
 • Installation length: 1900 mm
 • Edge thickness: 0,4–5 mm
 • Workpiece thickness: 10–45 mm
 • Automation: Quick-set system
Detail Get free quote

G 480 - Edgebander

Model: G 480 2015

G 480 - Edgebander
 • Installation length: 3250 mm
 • Edge thickness: 0,4–3 mm
 • Workpiece thickness: 8–45 mm
 • Automation: Quick-set system
 • Complete machining of edges
Detail Get free quote

Tempora 60.12 e-motion - Edgebander

Model: Tempora 60.12 e-motion p

Tempora 60.12 e-motion - Edgebander
 • Installation length: 3940 mm
 • Edge thickness: 0,4–12 mm
 • Workpiece thickness: 8–60 mm
 • Automation: e-motion
 • Complete machining of edges
 • Tool free changing of the gluepot with quick change system
Detail Get free quote

Tempora x-motion-plus 60.08

Model: Tempora 60.08 x-motion-p

Tempora x-motion-plus 60.08
 • Premilling unit with separately controlled diamond milling cuters for chip free glue joints
 • Complete stability even at maximum processing speeds due to the solid machine chassis
Detail Get free quote

Máy dán cạnh Tempora 60.06L x-motion-plus

Model: Tempora 60.06L x-motion-plus

Máy dán cạnh Tempora 60.06L x-motion-plus
 • Hệ thống điều khiển với màn hình cảm ứng thông minh “X-motion PLUS” 15''

 • Phay trước bằng 2 dao cắt kim cương quay ngược chiều

 • Băng tải cấp phôi chuyên nghiệp

 • Có trang bị đầy đủ các bộ phận: Cắt đầu cuối; phay trên dưới; phay tròn góc

 • Cấp vật liệu dán cạnh dạng cuộn và dải

Detail Get free quote

G 320 - Edgebander

Model: G320

G 320 - Edgebander
 • Installation length: 1900 mm
 • Edge thickness: 0,4–2 mm
 • Workpiece thickness: 10–45 mm
 • Automation: Quick-set system
Detail Get free quote

G 360 - Edgebander

Model: G 360

G 360 - Edgebander
 • Installation length: 2300 mm
 • Edge thickness: 0,4–3 mm
 • Workpiece thickness: 10–45 mm
 • Automation: Quick-set system
Detail Get free quote

G 460 - Edgebander

Model: G 460

G 460 - Edgebander
 • Installation length: 3200 mm
 • Edge thickness: 0,4–3 mm
 • Workpiece thickness: 8–45 mm
 • Automation: Quick-set system
Detail Get free quote

G 500 - Edgebander

Model: G 500

G 500 - Edgebander
 • Installation length: 2814 mm
 • Edge thickness: 0,4–5 mm (8 mm)
 • Workpiece thickness: 8–60 mm
 • Automation: Quick-set system
Detail Get free quote

Forka 300S eco - Contour Edgebander

Model: ForKa 300 S eco

Forka 300S eco - Contour Edgebander
 • Installation length: 800 mm
 • Edge thickness: 0,4–3 mm
 • Workpiece thickness: 8–60 mm
Detail Get free quote
ERM 1050 - Corner Rounding Machine
 • Installation length: 780 mm
 • Edge thickness: 2 + 3 mm
 • Workpiece thickness: 10–50 mm
Detail Get free quote

Partner

An Cường Wood-Working Materials
blum
Hafele
HAWA
VietFores
Bifa Binh Duong
Jowat
Henkel